Çözümler

Kurum gereksinimlerine göre felaket kurtarma planlarında aşağıdaki yöntemler uygulanabilir;

Kümeleme (Cluster) Çözümleri

Replikasyon Çözümleri:

Depolama Sistemi Konsolidasyonu