Felaket Nedir?

doğal afetler

Doğal Afetler

Deprem, sel, kasırga, toprak kayması, savaş durumu ve benzeri nedenlerle kurum faaliyetlerinin durması.

yerel

Yerel

Yangın, su baskını ve benzeri nedenlerle BT sistemlerinin bulunduğu binanın ya da odanın kullanılamaz duruma gelmesi.

insana bağlı

İnsana Bağlı

Terörist atak, çalışanların sisteme kasıtlı ya da kasıtsız zararlar, kişisel hatalar ve benzeri durumlar nedeni ile BT sistemlerinin çalışamaz duruma gelmesi.

Servis Kesintisine Yol Açan

Servis Kesintisine Yol Açan

Kritik servislerden bir ya da birden fazlasında sistemden kaynaklanan (arıza, kazalar sonucu bozulma ve benzeri) servis kesintisinin oluşması.