• doğal afetler

  Doğal Afetler

  Deprem, sel, kasırga, toprak kayması, savaş durumu ve benzeri nedenlerle kurum faaliyetlerinin durması.

 • yerel

  Yerel

  Yangın, su baskını ve benzeri nedenlerle BT sistemlerinin bulunduğu binanın ya da odanın kullanılamaz duruma gelmesi.

 • insana bağlı

  İnsana Bağlı

  Terörist atak, çalışanların sisteme kasıtlı ya da kasıtsız zararlar, kişisel hatalar ve benzeri durumlar nedeni ile BT sistemlerinin çalışamaz duruma gelmesi.

 • Servis Kesintisine Yol Açan

  Servis Kesintisine Yol Açan

  Kritik servislerden bir ya da birden fazlasında sistemden kaynaklanan (arıza, kazalar sonucu bozulma ve benzeri) servis kesintisinin oluşması.